ANNA PAULOWNA - Donderdag besprak de gemeenteraad de begroting 2023. Dit is de eerste begroting van de gemeenteraad in nieuwe samenstelling. De begroting is de eerste concrete vertaling van het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan vertrouwen'. De gemeenteraad was erg tevreden over de leesbaarheid. Zelfs als je niet in de materie zit, kan je goed begrijpen wat erin staat. De gemeenteraad is akkoord gegaan met de begroting, waarin naast veel reguliere werkzaamheden de plannen en ambities staan voor 2023.


Dorpsmanagers

In de begroting wordt, onder andere, gesproken over plannen voor dorpsmanagers. Dit moeten aanspreekpunten worden binnen de dorpen van Hollands Kroon. Zij moeten vooral signalen vanuit het sociaal domein en ruimtelijk domein met elkaar verbinden. De VVD, LADA & Anders!, maar ook het CDA hadden hun twijfels over de dorpsmanagers omdat nog niet duidelijk is wat de rol en functie daarvan wordt. De wethouder heeft toegezegd dat de gemeenteraad nog een inhoudelijke onderbouwing krijgt van deze nieuwe functie. Met die toezegging trokken de VVD en LADA & Anders! het ingediende wijzigingsvoorstel in.

Brede welvaart

In het coalitieakkoord wordt gesproken over een brede welvaart. Dit begrip is als leidraad gebruikt in de begroting.

Daarbij gaat het niet alleen om de economische groei, maar ook zaken als gezondheid, onderwijs, duurzaamheid en milieu, leefomgeving, sociale samenhang en veiligheid.

Verschillende partijen hebben aangegeven dat zij dit begrip nog niet duidelijk vinden. Zij riepen het college op hier vaart achter te zetten om dit uit te werken.

Onderzoek naar tot stand komen van datacenters

De VVD diende een wijzigingsvoorstel in, om het onderzoek naar de totstandkoming van de datacenters, te schrappen uit de begroting. Verschillende partijen uit de coalitie hebben aangegeven dat zij dit onafhankelijk onderzoek juist wel willen laten plaatsvinden. Het onderzoek moet gaan over de gemeentelijke overeenkomsten, besluitvorming en ontwikkelingen rondom de vestiging van datacenters en wat de gemeente kan leren van de besluitvorming uit het verleden. Nadat de wethouder heeft toegezegd de raad mee te nemen in de onderzoeksvraag en aangaf dat het vooral gaat om hiervan te leren voor de toekomst, trok de VVD het ingediende wijzigingsvoorstel in.

Moties woningbouw en visserij

De gemeenteraad heeft unaniem twee moties, dit zijn verzoeken aan het college, aangenomen. De motie van VVD en OHK houdt een verzoek in om waar mogelijk maatregelen te treffen voor het behoud van de visserijsector in de gemeente en aandacht te hebben voor hun economisch zware positie.

Een motie van VVD en CDA houdt het verzoek in om woningbouw te versnellen voor met name jongeren, starters en spoedzoekers. En ook met name gebruik te maken van nieuwste ontwikkelingen in de bouw, zoals modulair bouwen en houtbouw.