ANNA PAULOWNA - Turkije en Syrië zijn getroffen door meerdere, zware aardbevingen en naschokken. De schade is enorm: duizenden doden en gewonden en veel mensen zijn dakloos geworden. De hulporganisaties achter Giro555 zetten zich in om te helpen in de getroffen gebieden. Ze helpen onder andere met zoek- en reddingsoperaties en delen eten, drinken en hulpgoederen uit, zoals medicijnen, winterkleding en dekens.


Donderdagavond is de gemeenteraad van Hollands Kroon akkoord gegaan met een motie om per inwoner van Hollands Kroon €1,- te doneren aan giro 555. Dit komt neer op ongeveer €49.500,- euro. De motie werd ingediend door Partij van de Arbeid, Senioren Hollands Kroon, GroenLinks, LADA en Anders! en D66. Het CDA ondersteunde de motie van harte.

De fracties van VVD en OHK stemden verdeeld. Twee leden van de VVD-fractie stemden tegen met het argument dat inwoners zelf moeten bepalen of zij willen doneren en de gemeente dit niet namens hen moet doen met gemeenschapsgeld. Ook twee leden van de OHK-fractie stemden tegen

. Met de donatie aan Giro555 draagt de gemeente Hollands Kroon bij aan de hulp die zo hard nodig is.