WINKEL - Op de plek van de voormalige basisschool De Zwerm aan de Bosstraat 91 in Winkel verrijzen binnen een paar jaar woningen. De gemeente heeft deze woningbouwlocatie op zondag 1 september 2019 in de openbare verkoop gezet. Iedere geïnteresseerde kan een plan met bijbehorend bod indienen gedurende de komende drie maanden.

Hierna beoordelen gemeente en omwonenden deze plannen en wordt het winnende plan bekend gemaakt. De grond wordt daarna verkocht aan de indiener van het winnende plan, die hier zijn ideeën mag realiseren. Met als resultaat een mooie nieuwe inbreidingslocatie in het dorp Winkel.

Wethouder Theo Groot: ‘Ik ben blij dat er nu ook in Winkel een locatie vrijkomt waar woningbouw mogelijk is. Dit is ook wat wij als college en de gemeenteraad graag willen. We wachten met belangstelling af welk plan er uiteindelijk als beste uit de bus komt’.

Procedure
De laatste paar jaar is er een grote vraag naar nieuwe woningen doordat de woningmarkt flink onder druk staat. We doen verschillende dingen om aan deze vraag tegemoet te komen. Onder meer door deze voormalige schoollocatie op gemeentegrond in de verkoop te zetten. Het betreft een verkoop via openbare inschrijving. Dat houdt in dat geïnteresseerden maximale vrijheid krijgen doordat er vooraf zo weinig mogelijk kaders mee worden gegeven. Zo wordt er bijvoorbeeld niets gezegd over het maximale aantal woningen, het type woningen en de bouwhoogte. De partij die het beste plan inlevert mag woningen bouwen op de grond.

Betrokkenheid inwoners
Als de termijn voor het indienen van de plannen is verstreken, worden de plannen beoordeeld. Dit gebeurt op een aantal onderdelen. Naast de ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, communicatie en financiën hebben de omwonenden ook een belangrijke stem. Zij worden in oktober benaderd en gevraagd of zij de binnengekomen plannen willen beoordelen. De omwonenden mogen elk plan een cijfer geven en het gemiddelde telt mee in de eindscore. Op deze manier hebben de inwoners invloed op het uiteindelijk winnende plan.

Planning
De openbare inschrijving van de locatie van de voormalige basisschool De Zwerm is gestart op 1 september 2019. Via Negometrix kunnen geïnteresseerden hun plan en bod ondertussen indienen. Hier hebben zij tot 25 november de tijd voor. Vervolgens wordt in de twee opvolgende weken gekeken of de binnengekomen plannen ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn in de praktijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de straat niet breed genoeg is of er te weinig parkeerplaatsen zijn ingetekend. Dit wordt terug gekoppeld naar de indiener van het plan, die vervolgens nog tot eind december de tijd heeft om zijn plan aan te passen. In januari 2020 worden de plannen beoordeeld en op 31 januari 2020 wordt het winnende plan bekend gemaakt.

Hierna moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, wordt de grond overgedragen en kan er gebouwd worden. De verwachting is dat de eerste woningen op deze locatie in 2021 gebouwd gaan worden.