ANNA PAULOWNA - Afgelopen vrijdag 3 november ondertekende loco-burgemeester Robert Leever de Direct Duidelijk Deal namens de gemeente Hollands Kroon. Met de Direct Duidelijk Deal laten we zien hoe belangrijk we het vinden om duidelijke taal te gebruiken. Vooral in onze communicatie naar onze inwoners en andere doelgroepen.

Getekend

Bij de ondertekening van de deal zei Robert Leever het volgende:
“Met het tekenen van deze deal willen we benadrukken dat we onze verantwoording pakken. Wij vinden het belangrijk dat we niemand uitsluiten en dat de communicatie begrepen wordt. Om die redenen heb ik de Direct Duidelijk Deal getekend namens alle medewerkers van de gemeente Hollands Kroon.”