ANNA PAULOWNA - We zitten in de laatste maand van 2022. Oud & nieuw staat voor de deur. Veel inwoners van Hollands Kroon vieren het nieuwe jaar graag met vuurwerk. Uit onderzoek blijkt dat de meeste inwoners van onze gemeente geen problemen hebben met het vuurwerk dat op de avond - en in de nacht - van oud & nieuw wordt afgestoken.

Waar meer dan de helft van de ondervraagden wel een probleem mee hebben, is het afsteken van (illegaal) vuurwerk in de dagen voor en na oud & nieuw. Het zorgt voor vernielingen en bange dieren. Daarom zetten we dit jaar een aantal acties op om overlast te verminderen, waaronder extra inzet op handhaving.

Meld vuurwerkoverlast anoniem via Fixi!

Zonder uw meldingen kunnen onze BOA’s en de politie niet handhaven. Help ons en meld vuurwerkoverlast via Fixi. Dat kan anoniem. Uw meldingen zijn nodig om in kaart te brengen op welke plekken in de gemeente vaker sprake is van vuurwerkoverlast. Daar gaan de BOA’s en politie actief handhaven. Alleen op deze manier kunnen we vuurwerkoverlast aanpakken.

Onze BOA’s en politie gaan niet op een enkele melding af. De overlastgevers zijn dan vaak al gevlogen. Omdat de prioriteit van onze BOA’s bij het handhaven op vuurwerkoverlast ligt, krijgt u niet altijd een terugkoppeling op uw melding. Dus denk niet: het heeft toch geen zin om te melden. Dat heeft het absoluut wel! Zonder uw meldingen, kunnen wij niet effectief handhaven.

Omdat in december de prioriteit van onze BOA’s ligt op het handhaven van vuurwerkoverlast, kan het zijn dat een reactie op andere Fixi-meldingen langer op zich laten wachten.

Heeft u geen internet en wilt u vuurwerkoverlast melden?

Bel ons via 088 321 5000 en geef uw melding aan ons door.

Geen vuurwerkvrije zones in Hollands Kroon

Komend oud & nieuw stellen wij geen vuurwerkvrije zones in. Handhaven op een vuurwerkvrije zone kan alleen op het moment dat je legaal vuurwerk mag afsteken. Dat is alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Uit ons onderzoek is gebleken dat de meeste inwoners geen problemen hebben met het vuurwerk dat op dat moment wordt afgestoken. Daarom stellen wij geen vuurwerkvrije zones in onze gemeente in. Wij vragen u wel: steek geen vuurwerk af tijdens de avond en nacht van oud op nieuw in de nabijheid van een dierentuin, hertenkamp of dierenopvang. De dieren ervaren hiervan veel stress.

Verantwoordelijkheid van ouder/verzorger

Vuurwerk heeft de nodige aantrekkingskracht op kinderen. Bij meldingen van vuurwerkoverlast blijkt vrijwel altijd dat de daders minderjarige kinderen zijn. Als ouder/verzorger heeft u de verantwoordelijkheid dat uw kind de regels voor het gebruik van vuurwerk naleeft. Alle ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die in Hollands Kroon wonen, krijgen in december een brief hierover.

Inzet van Halt op basisscholen

Halt geeft eind november en in december op verschillende basisscholen in de groepen 7 en 8 voorlichting over vuurwerk. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al leren wat vuurwerk is, wat de gevaren ervan zijn en hoe je ermee omgaat.

De vuurwerkregels

  1. Wanneer mag je vuurwerk afsteken?
    Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
  2. Illegaal vuurwerk is verboden!
    Vuurwerk zoals lawinepijlen, ‘cobra’s’ en mortierladingen zijn heel krachtig en kunnen enorme schade aanrichten. Het is levensgevaarlijk voor omstanders en voor wie het afsteekt. Maar ook het in huis bewaren van dit soort vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn. Wie illegaal vuurwerk bezit riskeert een hoge boete. Naast een geldboete, kan er ook een taakstraf (voor minderjarigen via Halt) of zelfs een gevangenisstraf worden opgelegd.