ANNA PAULOWNA - De afgelopen maanden is er gewerkt aan het plan voor Groene Warmte voor onze gemeente. In dit plan beschrijven wij onze route om in de komende 30 jaar van het aardgas af te gaan. De zogenaamde Transitievisie Warmte is donderdag 1 april gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het plan ligt nu ter inzage. Iedereen uit Hollands Kroon mag zijn of haar mening geven. Wij zijn erg benieuwd naar de reacties en nemen die als het mogelijk is mee in de definitieve versie!

Aardgasvrij in 2050
Bijna alle woningen in Nederland gebruiken nu nog aardgas voor verwarming, warmwater en om te koken. Dat gaat veranderen: voor 2050 moet heel Nederland zijn overgestapt van aardgas op schone energiebronnen. Dat is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan.

Transitievisie Warmte
Alle gemeenten in Nederland moeten voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. In dit plan staat hoe we het overschakelen naar aardgasvrij voor ons zien: als eerste stap het energiegebruik verminderen. Dat begint simpel met bewust verwarmen en zuinige lampen en apparaten kopen als die aan vervanging toe zijn. En daarna door te isoleren. Niet alle woningen kunnen alle energie die ze gebruiken zelf opwekken. Daarom staat in de transitievisie ook welke energiebronnen mogelijk geschikt zijn om in de toekomst aardgas te vervangen. Bij het opstellen van dit plan hebben wij hulp gehad van inwoners, woningcorporaties, de netbeheerder en ondernemers.

Er zijn twee versies van het warmteplan gemaakt:
- Een uitgebreid PDF-document met veel achtergrondinformatie
- Een compacter doorklikdocument

Stap voor stap
Overstappen naar groene warmte is een flinke operatie. Daarom is het nodig slimme stappen te zetten op de juiste momenten. We willen starten in wijken waar inwoners zelf al actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Als gemeente ondersteunen we bewoners bij de overstap. Door te informeren over techniek en financiering, inwoners samen te brengen en te helpen.

Denk ook mee!
U heeft tot 22 mei 2021 de tijd om uw mening te geven. Dat kan via Denkmee-pagina of door een mail te sturen naar duurzaam@hollandskroon.nl. Op de Denkmee-pagina lichten wij de vijf belangrijkste keuzes van het warmteplan uit. U kunt hier eenvoudig uw reactie over deze vijf onderwerpen en het totale plan geven. Na de inspraakperiode werken wij het concept-plan uit tot een definitief stuk. Op 24 juni 2021 neemt de raad het definitieve besluit.