SLOOTDORP - Als de weersomstandigheden het toelaten, start de firma Stoop uit Waarland 1 februari met het verwijderen van 124 populieren langs de Wieringerrandweg. Onderzoek heeft aangetoond dat de bomen het einde van hun levensduur hebben bereikt.


Tijdens stormachtig weer zijn er de afgelopen jaren meerdere takken uitgebroken en zijn er ook een aantal bomen omgewaaid. Daarom is besloten de bomen te verwijderen. De werkzaamheden nemen ruim een week in beslag. Tijdens deze week is de Wieringerrandweg afgesloten voor doorgaand verkeer.

Bezwaar
Tegen de kap van de populieren is in een eerder stadium bezwaar gemaakt. De bezwaarprocedure is inmiddels doorlopen en heeft ertoe geleid dat het oorspronkelijke aantal te verwijderen populieren is teruggebracht van 162 naar 124. Ook is besloten dat er minimaal 93 nieuwe bomen worden teruggeplant langs dit deel van de Wieringerrandweg binnen 3 jaar nadat de kap is uitgevoerd.

Ecologisch onderzoek
Ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat er verder geen belemmeringen zijn om de betreffende bomen te verwijderen.