WIERINGERWERF - Het fietspad aan de westzijde van de Terpweg, de kant van het Zuiderpark en de Aldi, is al langere tijd in zeer slechte staat. Dit fietspad wordt vervangen door een dubbel fietspad aan de oostzijde voor tweerichtingsverkeer.


De werkzaamheden voor het verwijderen van het fietspad vinden plaats tussen 1 en 10 april 2020. Dat kan veranderen als gevolg van het coronavirus en weersomstandigheden.