DEN OEVER - Op 5 september vindt langs de Waddendijk in Den Oever een pop-up-etappe van de Expeditie Juttersgeluk plaats. Dit is het vijfde jaar dat mensen die om wat voor een reden geen betaald werk (meer) kunnen doen, de Nederlandse kust schoonmaken.

Wat is Expeditie Juttersgeluk?
Expeditie Juttersgeluk is speciaal voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vrijwilligers met een licht verstandelijke of psychische beperking of mensen die langdurig thuis zitten zonder werk, gaan tijdens de expeditie op zoek naar de mooie en minder mooie dingen op het strand. Door zelf het strand schoon te maken, komt het probleem van de plastic soep onder de aandacht bij álle groepen in onze samenleving. Stichting Juttersgeluk biedt hiermee in samenwerking met KIMO Nederland en België en de gemeente Hollands Kroon een laagdrempelige manier om maatschappelijk actief te zijn.

Programma
Op 5 september ontvangen we de deelnemers met koffie en taart en een persoonlijk welkomstwoord. Er volgt uitleg over hoe je afval op het strand herkent en hoe je het veilig opraapt. Daarna start de etappe: een ware ontdekkingstocht. Het afval wordt door de jutters meegenomen, zodat er een schone dijk achterblijft.

Single use plastic
De Expeditie Juttersgeluk besteedt dit jaar speciale aandacht aan single use plastics (SUP’s). Vijftig procent van het plastic dat op het strand aanspoelt, is afkomstig van eenmalig bruikbare plastic producten, zoals wattenstaafjes, rietjes, zakjes en drinkflesjes. Het Europees Parlement heeft vorig jaar bepaald dat vanaf 2021 alle SUP’s verboden worden op de Europese markt. Tijdens de Expeditie verzamelen we de doppen van wegwerpflesje en sturen ze op naar atelier van Juttersgeluk. De vrijwilligers worden hierdoor bewust van hun eigen gebruik van wegwerpplastics.