ANNA PAULOWNA - Het Rijk heeft 15 maart bekendgemaakt dat wij de eenmalige energietoeslag van € 800,- mogen uitbetalen.

Voordat wij kunnen uitbetalen, moeten wij achter de schermen nog het een en ander regelen. U kunt daarom pas vanaf 15 april een aanvraag doen via onze website. De voorwaarden die hiervoor gelden worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Inwoners met weinig geld, die bij ons bekend zijn, krijgen vanzelf de toeslag van ons

Deze inwoners krijgen hierover bericht van ons. We hopen dat in april aan hen uit te keren.

Voor mensen die een bijstandsuitkering van ons krijgen en voor wie deze € 800,- niet genoeg is om rond te komen, kunnen aanspraak maken op een verhoging van de uitkering. Dit is maximaal € 150,-. Alleen mensen in heel moeilijke situaties kunnen hier gebruik van maken. Dit wordt per geval beoordeeld.