MIDDENMEER - Het fietspad aan de Professor ter Veenweg in Middenmeer is in slechte staat. Daarom wordt dit fietspad vervangen door een nieuw, duurzaam fietspad. Ook wordt aan een deel van het fietspad een voetpad toegevoegd. Zo wordt de verkeerssituatie veiliger en prettiger. Beide fietspaden tussen de Hoornseweg en de Verlengde Breestraat worden opnieuw bestraat.


Om het nieuwe fietspad aan te leggen wordt het fietspad twee maanden afgesloten

U kunt dan geen gebruik maken van het fietspad. De werkzaamheden beginnen op 13 mei en duren tot 8 juli. Daarna kunt u er weer gebruik van maken. Als eerste wordt het fietspad aan de noordzijde aangepakt. Zodra deze klaar is wordt het fietspad aan de zuidkant aangepakt. Zo beperken we de overlast.

Voor de aanleg van het nieuwe fietspad in Middenmeer gebruiken we circulair beton

Dit is beton dat is gemaakt van oud beton. Daardoor worden er minder nieuwe grondstoffen gebruikt voor het maken van dit fietspad. Dit is een duurzame keuze, omdat er bij het maken van nieuw beton veel CO2 vrijkomt. Dit fietspad is het eerste fietspad in Nederland dat wordt aangelegd waarbij gebruik wordt gemaakt van deze techniek. Het fietspad voldoet aan dezelfde normen en ziet er hetzelfde uit als een fietspad van regulier beton.