HOLLANDS KROON - De gemeenteraad van Hollands Kroon vindt het belangrijk uw mening te horen. In tijden zonder crisis is er daarom altijd een inspreekuur op de dinsdag in de week van de raadsvergadering. Omdat dit op dit moment fysiek niet mogelijk is zijn er, zolang dat de maatregelen rondom het coronavirus van kracht zijn, andere mogelijkheden. U kunt digitaal inspreken. U volgt hiervoor dezelfde stappen via de website van Hollands Kroon als bij het fysiek inspreken.


Is het voor u of voor ons vanwege organisatorische of technische omstandigheden niet mogelijk digitaal in te spreken, dan kunt u uw inspreekbijdrage ook schriftelijk insturen. Als u de stappen op de website heeft doorlopen, neemt de griffie contact met u op hoe het inspreken in zijn werk gaat. Op donderdag 16 en 23 april zijn de eerstvolgende raadsvergaderingen.