HOLLANDS KROON - In Hollands Kroon wonen en werken veel arbeidsmigranten. Omdat zij vaak bij aankomst de taal niet kennen, openen wij voor deze groep een informatiepunt op onze website. Dit informatiepunt is bedoeld om hen kennis te laten maken met Nederland. Denk aan informatie over de Nederlandse cultuur, een cursus kunnen volgen om de Nederlandse taal te leren, wat hun rechten en plichten zijn, waar ze kunnen sporten en andere sociale activiteiten. Daarnaast zetten we in op taalcursussen en het informeren van werkgevers en uitzendbureaus. We verwachten het informatiepunt half november te openen.

Informatiepunt in het Pools
Het informatiepunt is voor Poolse arbeidsmigranten. Dat is de grootste groep arbeidsmigranten die in Hollands Kroon wonen en werken. De informatie wordt daarom in het Pools aangeboden. Twee ochtenden of middagen in de week kunnen arbeidsmigranten hun vragen in het Pools stellen. Dat kan via een chat en telefonisch.

Taalcursussen
Naast het informatiepunt worden er taalprogramma’s in Hollands Kroon opgezet voor (Poolse) arbeidsmigranten. Op die manier kunnen gezinnen die in Hollands Kroon komen wonen via de school van hun kind een taalcursus volgen. Zo wordt niet alleen gezorgd voor goed taalonderwijs, maar worden gezinnen ook in contact gebracht met elkaar.

Informatie via werkgevers en uitzendbureaus
Arbeidsmigranten komen Nederland vaak binnen via uitzendbureaus of via een werkgever. Deze bedrijven krijgen van ons informatie die zij aan arbeidsmigranten kunnen geven.

Proef van één jaar
Het gaat het om een proef van een jaar. Als blijkt dat arbeidsmigranten door deze maatregelen beter integreren, gaan we ermee door. Dan bekijken we ook of er een wens is om de informatie in andere talen aan te bieden.

Goede huisvesting van arbeidsmigranten is belangrijk
Een goede integratie in Nederland valt of staat met goede huisvesting. Daar zetten we dan ook maximaal op in. Lees Provincie, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen samen op zoek naar huisvesting voor buitenlandse werknemers.