ANNA PAUWLONA - Er zijn allerlei regels voor het gebruiken van gronden en panden in Hollands Kroon. De meeste regels zijn vastgelegd in een bestemmingsplan. Naast dat deze regels in bestemmingsplannen staan, zijn er ook regels vastgelegd in verordeningen. Denk aan regels voor begraven, erfgoed, evenementen en openbare orde en veiligheid. Al deze verordeningen zijn nu samengevoegd tot de Verordening fysieke leefomgeving. Wij zijn benieuwd wat u hiervan vindt en of deze duidelijk is. Denk hierover mee!

Wat is de fysieke leefomgeving?

De 'fysieke leefomgeving' is wat u ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren en bossen. Hiervoor bestaan veel verschillende verordeningen en beleid. De regels die nu gelden hebben we verzameld en samengevoegd. Alle regels vormen samen nu één Verordening fysieke leefomgeving.

Waarom één verordening?
Dat is voor iedereen overzichtelijker en verschillende procedures zijn gelijk gemaakt. We willen graag van u weten of de regels begrijpelijk zijn. Er is ook een toelichting op de verordening gemaakt. In de toelichting staat welke regels in de Verordening fysieke leefomgeving zijn vergeleken met de regels die nu gelden. Ook leest u waarom de regels zijn aangepast, geschrapt of toegevoegd.

Geef uw mening
Op de website denkmee.hollandskroon.nl vindt u de conceptregels. Ook zijn daar stellingen waarop u kunt reageren. Graag horen wij uw mening. Dit kan tot en met 26 september 2021. Denkt u mee?