HOLLANDS KROON - Bent u voor meer nieuwbouwprojecten, ziet u graag gelijkvloerse woningen voor senioren of wilt u dat er in de toekomst minder gebouwd wordt? Wat is volgens u belangrijk voor wonen in Hollands Kroon?

Prettig wonen

We kunnen verschillende keuzes maken en dit heeft direct invloed op u en uw omgeving. Wij vinden dat iedereen in Hollands Kroon, zowel nu als in de toekomst, prettig moet kunnen wonen. Hoe we dat willen bereiken en welke keuzes we daarin maken, leggen we vast in de woonvisie. Vanwege uw kennis, ervaring en betrokkenheid ontvangen wij graag input van u! Denkt u ook met ons mee over de nieuwe woonvisie van Hollands Kroon?


Waarom een nieuwe woonvisie?
We moeten de woonvisie nog eens goed bekijken, want er is veel veranderd sinds de laatste versie. Hollands Kroon heeft meer inwoners, er zijn dus meer woningen nodig. We zien ook dat onze inwoners een ander type woning wil. Dat heeft te maken met de mensen die hier wonen: jongeren gaan niet direct voor een vrijstaande koopwoning maar zoeken een woning die betaalbaar is. Gezinnen zoeken naar een woning met ruimte en misschien een tuin voor de kinderen. Dit zijn voorbeelden van woonwensen en deze worden beïnvloed door de leeftijd, het inkomen en de huishoudenssamenstelling van mensen die een woning zoeken.

Woonwensen veranderen
De komende twintig jaar veranderen deze woonwensen. Dat weten we uit het Woningmarktonderzoek dat we eind 2019 hebben laten uitvoeren in Hollands Kroon. Dit onderzoek levert ons een actueel inzicht in de woningmarkt en hierop willen we de woonvisie laten aansluiten. Bovendien heeft de gemeente een actuele woonvisie nodig om goede afspraken te kunnen maken met organisaties zoals woningcorporaties en huurdersorganisaties, onder meer over sociale woningbouw en wonen met zorg.

Denkt u mee?
Wij nodigen u uit om mee te denken met de nieuwe woonvisie omdat we uw ervaring, kennis en betrokkenheid als inwoner van de gemeente goed kunnen gebruiken. Ideeën, suggesties en aanvullingen zijn allemaal welkom. We betrekken inwoners en organisaties al vanaf het begin bij de nieuwe woonvisie omdat we hierdoor de kwaliteit van de woonvisie versterken. We hopen eind deze zomer een eerste conceptversie te kunnen opstellen met uw input en deze te kunnen presenteren aan de gemeenteraad. Ook worden alle uitkomsten van het traject waarbij inwoners meedenken gedeeld met de gemeenteraad, dit zal uiteindelijk de raad ook helpen goed onderbouwd de juiste keuze te maken.

Digitaal meedenken
In Hollands Kroon doen wij veel dingen digitaal en daarom kunt u gemakkelijk meedenken met de woonvisie via het platform www.denkmee.hollandskroon.nl. Via dit platform kunt u reacties achterlaten en alle ontwikkelingen volgen over de nieuwe woonvisie.

Meer informatie
De woonvisie is onderdeel van de omgevingsvisie van Hollands Kroon: Omgevingsvisie 2014.