ANNA PAULOWNA - De productie van drugs brengt grote risico’s met zich mee. Niet in de laatste plaats voor omwonenden. Maar hoe herken je een drugslab? En kan je het eigenlijk ruiken als er ergens drugs worden geproduceerd? Hoe ruikt het dan? Om onze inwoners kennis te laten maken met de specifieke geur die de productie van XTC met zich meebrengt, kon men vandaag op de markt in Anna Paulowna ruiken aan een XTC-parfum.

In samenwerking met de gemeente Hollands Kroon bood Noord-Holland Drugs Alert (NHDA) winkelend publiek zo een unieke geurervaring

Ook burgemeester Rian van Dam bezocht de XTC-stand: “Het is heel goed dat wij hier vandaag staan, zodat iedereen kennis kan maken met deze kenmerkende geur. Dan weten onze inwoners waar ze op moeten letten en waar ze een vermoeden van drugsproductie kunnen melden. Die meldingen zijn essentieel voor de aanpak. We moeten met z’n allen waakzaam zijn om zo samen onze mooie gemeente veilig te houden”.

NHDA is een project van Noord-Holland Samen Veilig

Het richt zich op de aanpak van drugsproductielocaties in Noord-Holland. Belangrijk onderdeel in het tegengaan van drugsproductielocaties is het vergroten van de meldingsbereidheid. Om (een vermoeden) te melden, moet men natuurlijk wel weten waar men op moet letten. De kenmerkende geur van XTC-productie is daar onderdeel van. Ook afval van een drugslab heeft die kenmerkende geur.

Wij hopen hopen dat deze campagne eraan bijdraagt dat meer mensen het melden wanneer zij een vermoeden dat er ergens drugs wordt geproduceerd. Melden kan bij de politie (0900-8844), maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Meer informatie over dit onderwerp vindt u op https://nhdrugsalert.nl.