ANNA PAULOWNA - Na de Cultuurschuur in Wieringerwerf heeft ook Museum Oud-Anna Paulowna in Breezand coronasteun van het college gekregen. Zij krijgen dit uit het Compensatie- en Herstelfonds COVID-19 dat de gemeenteraad eind 2020 heeft vastgesteld. Door corona zijn de cultuurhuizen en musea al lange tijd dicht, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. Wethouder Theo Meskers overhandigde een cheque met een bedrag van € 8.600,- aan Jan Beets, voorzitter van het Museum Oud-Anna Paulowna. Het bedrag is bedoeld om het museum te helpen bij onderhoudswerkzaamheden.

Compensatie en Herstelfonds Hollands Kroon
Maatschappelijke organisaties die dreigen ‘om te vallen’, kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning uit het Compensatie en Herstelfonds. Meer informatie over dit fonds en een aanvraag doen kan via deze pagina.