NIEUWE NIEDORP - Zwembad De Rijd in Nieuwe Niedorp is toe aan grote opknapbeurt. Het zwembad voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving en is sinds de laatste renovatie in 2001 minimaal onderhouden. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om ruim 1 miljoen beschikbaar te stellen om het bad te renoveren. Naar verwachting vergadert de gemeenteraad op 18 maart over dit voorstel.

Zwembad De Rijd is sinds de oprichting in 1982 eigendom van de gemeente
Het zwembad maakt onderdeel uit van recreatiegebied De Rijd en wordt in de zomermaanden druk bezocht door inwoners van zowel Hollands Kroon als omliggende gemeenten. De afgelopen jaren is ervoor gekozen om alleen budget vrij te maken voor het hoognodige onderhoud. Voor groot onderhoud is geen reservering gemaakt in het verleden. Vandaar dat de raad nu wordt voorgesteld om het ontstane achterstallige onderhoud weg te werken met het genoemde budget.

De raadsstukken vindt u twee weken voorafgaand aan de vergadering op onze site
Als het presidium besluit om het voorstel te agenderen voor 18 maart, wordt het voorstel daarna in de vergaderkalender van de raad gezet. De raadsvergadering kunt u live volgen of achteraf terugkijken. U kunt over dit voorstel in contact komen met de gemeenteraad. Zo kunt u onder andere gebruik maken van het inspreekuur.

Opening van het zwembad hangt af van beschikbaarheid aannemers
Als de raad instemt met dit voorstel is het nog lastig te zeggen wanneer het zwembad weer open kan. We zijn hierbij afhankelijk van de beschikbaarheid van aannemers. De gewenste datum is 1 mei 2021, maar of dat haalbaar is, is nu nog niet te zeggen.