‘T VELD – Het college van Hollands Kroon wil het mogelijk maken dat veertig arbeidsmigranten zich tijdelijk kunnen vestigen op het perceel Moerbeek 6 in buurtgemeenschap ’t Veld. De dorpsbewoners - 120 in totaal - lieten eerder al weten dat ze zich zorgen maken en in verzet komen.

Omdat er een nijpend tekort aan slaapplekken voor arbeidsmigranten is, wil de gemeente echter doorpakken. De voorwaarde die het college nu stelt is dat ze de vergunning voor maximaal 20 jaar willen afgeven. Ook worden strikte voorwaarden aan de huisvesting gekoppeld.

Een omwonende, gegevens bekend bij de redactie, laat weten dat het verzet groot is en dat ze besluiten zullen aanvechten tot aan de Raad van State. Ze vrezen dat de grotere toestroom van arbeidsmigranten voor meer problemen met illegale huisvesting zorgt, en de druk op lokale wegen nog verder toeneemt.

"Er zitten op dat adres al veertig arbeidsmigranten en soms wel veel meer. Dan zitten ze met z'n tweeën op een kamer. Nu willen ze er nog eens veertig migranten bijzetten, dat gaat ons echt te ver. Ze hebben die tachtig man hooguit zes weken in het hoogseizoen nodig. Ondertussen zitten wij met de vrachtwagens, de busjes en alle andere overlast. Het gemeentebestuur vertrouwen wij niet meer. Ze nemen ons niet serieus. De burgemeester is niet eens op een uitnodiging ingegaan om in gesprek te gaan met omwonenden", klinkt het boos.

Weerstand
Het college geeft aan dat ze bekend is met de weerstand van de bewoners van de Moerbeek. "We gaan daarom samen met Wit Flowerbulbs B.V. de omwonenden proactief informeren. Normaal zouden we dat met een informatiebijeenkomst doen, maar dat is op dit moment (vanwege corona, red.) niet mogelijk. Daarom zullen we via een huis-aan-huis-document iedereen informeren. Bezwaar of beroep maken kan volgens de gebruikelijke manier."

Wethouder van Economische Zaken Theo Meskers begrijpt de zorgen van de omwonenden, maar benadrukt het belang van de arbeiders voor de economie. "Ze houden onze economie draaiende en hebben allemaal een slaapplek nodig", legt hij uit.

Meskers begrijpt de zorgen van omwonenden en probeert ze weg te nemen. "Een zorg is dat de waterkwaliteit achteruit gaat vanwege het extra aantal mensen. Wij willen daarom de kwaliteit van het water monitoren", vertelt hij. "Wat betreft het extra verkeer denken wij dat huisvesting juist zorgt voor minder verkeer. De arbeidsmigranten kunnen straks lopend naar hun werk waardoor het aantal verkeersbewegingen zal afnemen."