ANNA PAULOWNA - Burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon vragen om soepeler en meer evenwichtige coronamaatregelen. Die moeten ook meer worden afgestemd op de maatregelen in andere landen. B&W steunen een motie hierover die 13 januari is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).


De VNG doet een klemmend beroep op het nieuw geïnstalleerde kabinet om dit uit te werken, samen met de gemeenten en maatschappelijke organisaties. Burgemeester Rian van Dam heeft hier namens Hollands Kroon mee ingestemd.

Wethouder Theo Meskers van Economisch Zaken: “Zeker op het platteland is het goed mogelijk het winkelbezoek zo te organiseren, dat het aantal contactmomenten wordt geminimaliseerd. Ik proef veel bereidheid vanuit de detailhandel om dit serieus op te pakken.”

Wethouder Theo Groot: "We roepen op om lokale winkeliers te steunen en zo veel mogelijk lokaal te kopen. Daarmee helpen we onze eigen ondernemers en houden we onze winkelstraten en onze dorpen levend."

Wethouder Mary van Gent: "Voor de gezondheid van onze inwoners is het van groot belang dat ze kunnen sporten. Ik kijk graag samen met sportverenigingen en -ondernemers hoe we dit veilig kunnen organiseren in Hollands Kroon."

Burgemeester Rian van Dam: “Hopelijk kunnen we ook voor de horeca een vorm vinden om bedrijven zo snel mogelijk op een veilige manier te heropenen. De gemeente Hollands Kroon denkt daar graag actief over mee.”