HOLLANDS KROON - Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon opdracht gegeven aan het college om onderzoek te doen bij gebruikers en omwonende over de toekomst van MFC Veerburg in Anna Paulowna. Dit onderzoek is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Uit dit onderzoek werd duidelijk dat er veel behoefte is aan een gemeenschapsaccommodatie in Anna Paulowna.

Donderdagavond heeft de gemeenteraad gesproken over het voorstel van het college. Namelijk het verder uitwerken van het plan voor de bouw van een nieuwe sporthal op het terrein van SV Kleine Sluis, verplaatsing van de kegelbanen en de toneelzaal om te bouwen naar een multifunctionele zaal, waarbij de nadruk ligt op niet-sportieve dorps- en/of buurtactiviteiten. Na het zomerreces in 2022 komt het college terug met een uitgewerkt plan.

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen
De gemeenteraad heeft in gestemd met het energieneutraal en gasloos maken van 15 gemeentelijk gebouwen in de periode 2021-2031.

Dinsdag 30 november verder vergaderen

De agenda van de raad was vol, daarom is besloten om dinsdag 30 november verder te vergaderen. Wilt u deze vergadering volgen? Dat kan via gemeenteraad.hollandskroon.nl.