HOLLANDS KROON - Het college stelt de gemeenteraad voor om medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuwe sporthal op sportcomplex SV Kleine Sluis in Anna Paulowna. Hiermee zorgen we voor een toekomstbestendig complex waar naar hartenlust gesport kan worden. Het voorstel wordt ondersteund door de gebruikersgroep Veerburg en sluit grotendeels aan bij het vorig jaar door hen gepresenteerde plan.

Als de raad instemt wordt het plan samen met de gebruikers van de huidige sporthal en SV Kleine Sluis verder uitgewerkt inclusief een kostenvoorstel. Ook dit wordt aan de raad voorgelegd. Op dit moment wordt uitgegaan van een investeringsbijdrage van de gemeente van ongeveer € 1,7 tot € 1.9 miljoen. Als alles volgens planning gaat is de nieuwe sporthal klaar in 2023.

Dorpshuisgedeelte blijft op de huidige plek

Het dorpshuisgedeelte bij de huidige Veerburg (judo, koersbal, sportcafé en toneelzaal)blijft voorlopig bestaan. De uiteindelijke omvang van het dorpshuis is afhankelijk van de huidige gebruikers en inwoners van Anna Paulowna. Zij krijgen 3 jaar de gelegenheid om met initiatieven te komen die passen binnen het accommodatiebeleid van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven zoals De Oude School in Wieringerwaard en de Cultuurschuur in Wieringerwerf.

Sloop bestaande hal en trainingshal

Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel (en later met de investeringsbijdrage) wordt de huidige sporthal en aangrenzende trainingshal gesloopt nadat de nieuwe hal gebouwd is. Op de huidige locatie bestaat een mogelijkheid om het vrijkomende terrein te ontwikkelen voor woningbouw. Dit wordt op dit moment onderzocht.

Behandeling voorstel in raadsvergadering

Naar verwachting wordt het voorstel behandeld in de raadsvergadering van 1 oktober. U kunt de stukken twee weken voorafgaand aan de vergadering terugvinden in de vergaderkalender. U kunt de raadsvergadering digitaal en live kijken. Ook kunt u de vergadering op een later moment terugkijken. Uiteraard kunt u ook over dit voorstel in contact komen met de raad. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina: Wat is mijn invloed.