HOLLANDS KROON - Het college van Hollands Kroon heeft de motorsportfederatie een advies gegeven over de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD) die de federatie eerder heeft ingediend. De NRD is de eerste stap in het proces om een milieueffectrapportage op te stellen. In de NRD wordt aangegeven welke aspecten in de rapportage onderzocht worden en hoe dat gaat gebeuren.

Advies
In het advies komt naar voren dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn en dat het aan de motorsportfederatie is om die vragen te beantwoorden. Het college vraagt de motorsportfederatie om bij de uitwerking van de plannen rekening houden met het advies en de ingediende zienswijzen.

Vervolg
Het is nu aan de motorsportfederatie om de in het kader van de milieueffectrapportage (MER) vereiste onderzoeken te verrichten en de uitkomsten daarvan vervolgens te verwerken in een (ontwerp)MER.

Het advies aan de federatie en meer informatie is te vinden op www.hollandskroon.nl/motorcross.