HOLLANDSKROON - Jaarlijks voeren wij een cliëntervaringsonderzoek uit onder inwoners die gebruik maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp. Wij willen graag van u weten wat u vindt van de hulp. Onderzoeksbureau MAGIS voert namens ons het onderzoek uit. Heeft u in 2019 hulp ontvangen vanuit de Wmo of jeugdhulp? Dan kunt u vanaf 13 juli 2020 telefonisch benaderd worden door MAGIS om deel te nemen aan de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten van uw tijd.

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening en ervaring!
Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Het onderzoek is anoniem; wij weten niet welke antwoorden van u zijn. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening en ervaring. Door de vragenlijst in te vullen helpt u ons de Wmo en jeugdhulp te verbeteren.

Uitkomsten van het onderzoek
De uitkomsten worden in oktober bekend gemaakt via deze website en social media kanalen.