ANNA PAULOWNA - Burgemeester en wethouders van Hollands Kroon roepen de provincie op inwoners, bedrijven en organisaties te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de Concept Energievisie voor Noord-Holland Noord. Dat schrijven zij aan gedeputeerde Edward Stigter in een bestuurlijke reactie. B&W bieden aan daar samen met de provincie mee aan de slag te gaan.

Een eerste stap daarvoor hebben zij vorige week al gezet. Op 24 november kwamen er ruim 100 inwoners af op een informatiebijeenkomst in Middenmeer. Die had de gemeente samen met de provincie georganiseerd. Op de bijeenkomst klonken veel vragen over het nut en de noodzaak het stroomnetwerk te versterken en uit te breiden.

Participatie

Deze maatschappelijke participatie is voor het college van essentieel belang voor de grote opgave waar Noord-Holland Noord voor staat op het gebied van energietransitie. Daarbij richt het college zich niet alleen tot de provincie, maar ook tot het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en tot de beheerders van het elektriciteitsnetwerk.

Inwoners centraal

Wethouder Lilian Peters van Klimaat en openbare ruimte: “Bij de participatie moet het perspectief en de belevingswereld van inwoners centraal staan. Niet die van afzonderlijke overheidsorganisaties, die gewend zijn hun eigen plannen in het middelpunt te plaatsen. Een gecoördineerde aanpak is vereist.” Peters pleit ook voor klare taal in de overheidsdocumenten over energie.

Nadere onderbouwing

Onderdeel van de energie-opgave kan zijn dat er nieuwe hoogspanningsleidingen komen in de kop van Noord-Holland. Volgens de Concept Energievisie is de Wieringermeer een gebied waar die leidingen zouden kunnen komen. Ze zouden nodig zijn om de regio ook op de langere termijn van genoeg stroom te voorzien.

B&W vragen de provincie om een nadere onderbouwing daarvoor. Het college betwijfelt of zoveel elektriciteit nodig is als in de Concept Energievisie wordt gesteld. B&W willen een pas op de plaats maken met het mogelijk maken van grote energiegebruikers als datacenters. Dat betekent dat de vraag naar elektriciteit minder toeneemt dan eerder gedacht.

Landelijk gebied

Hollands Kroon vraagt net als de gemeente Schagen ook aandacht voor het landelijk gebied. Dat blijft achter als het gaat om de elektriciteitsvoorziening. Zo heeft het voormalige eiland Wieringen een verouderd elektriciteitsnet van 3kV. Gebruikelijk is 10kV. Door de lagere netcapaciteit is het op Wieringen veel moeilijker om grote hoeveelheden stroom te kunnen afnemen, of terug te leveren.