ANNA PAULOWNA - De buitenruimte van MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna is klaar. De ruimte is groen en duurzaam ingericht met veel bomen en planten. Rondom het gebouw ligt een nieuw fietspad. De Verwachting is nu een 30km-zone met een herkenbare rijbaan voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Er is een schoolzone aangegeven met markering en bebording en de twee kruispunten zijn verhoogd.


Ook zijn er meer fietsenstallingen en parkeerplaatsen. Bij basisschool IKC De Kroon is een tiny forest, panna-veld en speeleiland aangelegd. Door de betrokkenheid van alle gebruikers van De Ontmoeting en omwonenden is het een geslaagd project geworden.

“Wethouder Lilian Peters opende op 5 april 2023 het nieuwe fietspad in het bijzijn van de leerlingen van de twee scholen: “We zijn 5 jaar geleden met dit omvangrijke project begonnen. Daarbij was het voor ons belangrijk om dat samen te doen met omwonenden, gebruikers van het MFA en de leerlingen die ook gebruik maken van De Ontmoeting. De betrokkenheid van alle partijen was groot en heeft een prachtig resultaat opgeleverd. De nieuwe buitenruimte is duurzaam, er is meer ruimte voor natuur. Bovendien is het verkeersveilig en kunnen kinderen er heerlijk spelen en zichzelf ontwikkelen. Ik beschouw het als een bijzonder geslaagd project waar we trots op zijn”.

opening

opening

opening

opening

  • Waarom een nieuwe buitenruimte?

  • 5 jaar geleden zijn de gesprekken gestart om de buitenruimte van het gebouw te vernieuwen. Vanuit de wens van de scholen en het kinderdagverblijf om een ‘langzame verkeersroute’ langs het gebouw te maken. Samen met omwonenden, scholen en kinderdagverblijf is een plan opgesteld om de verkeerssituatie te verbeteren. Er is een veilige route aangelegd voor kinderen en ouders die lopend of op de fiets van - en naar - de school gaan. Zo komen zij niet tussen het (manoeuvrerende) autoverkeer. Ook is met de nieuwe inrichting hinderlijk en verkeersonveilig parkeren op de rijbaan beperkt. Voor deze onderdelen heeft de provincie Noord-Holland subsidie gegeven. De werkzaamheden aan de buitenruimte zijn in januari 2022 gestart en afgerond in maart 2023.

    Daarnaast is naast het schoolplein een tiny forest aangelegd. Deze is in november 2022 door de leerlingen aangelegd. Voor het nieuwe fietspad rondom het gebouw werd in het voorjaar van 2022 een prijsvraag onder de leerlingen van groep 7 en 8 van IKC De Kroon uitgeschreven. De winnende naam ‘Het Schoolfietspad’ prijkt nu op het verkeersbord. Naast het schoolplein is ook een panna-veld aangelegd en is er een eiland in het water gemaakt met verschillende speeltoestellen.

    De buitenruimte van het MFA is met de werkzaamheden flink vergroend. Maar liefst 920 vierkante meter verharding is veranderd in groen. Er zijn vaste planten, struiken en bomen geplant. Aan de achterzijde van het gebouw is een zogenaamde ‘wadi’ aangelegd. Dit is een opslagplek voor regenwater, zodat het terrein niet overstroomd. Het hele talud langs het water (de eco-zone) is ingezaaid met een natuurvriendelijk bloemenmengsel. Ook zijn hier kleine bosjes met natuurlokkende wilgenstruiken te vinden.

    Vragen of meer informatie?

    Kijkt u dan eens op de pagina over de herinrichting buitenruimte De Verwachting