WIERINGERWERF - Op 18 juli (bekend gemaakt op 21 juli) is de kapvergunning voor Campus de Terp verleend. Het kappen van de bomen is een belangrijk onderdeel van het bouwrijp maken van het gebied. De werkzaamheden starten direct na 1 september, als de bezwaartermijn voor de kapvergunning is verlopen. Een deel van de bomen wordt hergebruikt voor de inrichting van het schoolterrein voor het kindcentrum. Er komen 200 nieuwe bomen in het gebied terug. Na het bouwrijp maken start de bouw van het sportgebouw en het kindcentrum.

Beroep en bezwaar

In november 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Campus de Terp vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep aangetekend en is een verzoek om schorsing ingediend. De Raad van State heeft kortgeleden de uitspraak gedaan dat het beroep en het schorsingsverzoek zijn afgewezen. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk geworden.

In maart van dit jaar is de omgevingsvergunning voor het sportgebouw verleend. Het tegen deze vergunning ingediende bezwaarschrift is ingetrokken, zodat ook deze vergunning onherroepelijk is. De omgevingsvergunning voor het kindcentrum wordt binnenkort verleend.

Werkzaamheden bouwrijp maken

Als de kapwerkzaamheden achter de rug zijn, wordt het gebied verder bewerkt. Er worden bouwwegen en opstelplaatsen aangebracht voor materieel en bouwketen. Het graven van de bouwputten voor het sportgebouw en het kindcentrum volgen daarna. De grond die hierbij vrijkomt wordt gebruikt voor het gedeeltelijk dempen van de ijsbaan. Ook wordt het riool voor de twee gebouwen aangebracht. Al deze werkzaamheden duren ongeveer zes weken.

Bouw van het sportgebouw en het kindcentrum

Na het bouwrijp maken start de bouw van het sportgebouw en het kindcentrum. De bouwtijd van deze gebouwen is ongeveer 18 maanden. De bouw is rond de zomer van 2024 klaar. Op dat moment is ook de inrichting van de openbare ruimte rondom de gebouwen klaar en wordt Campus de Terp in gebruik genomen. Na de afronding van het bouwen worden weer ruim 200 nieuwe bomen in het gebied geplant.

Meer informatie over Campus de Terp is te vinden op www.campusdeterp.nl.