SLOOTDORP - De bouw van 23 woningen en een zorggebouw op de voormalige plaats van basisschool de Meertuin aan de Langeweg in Slootdorp komt steeds dichterbij. Op 22 februari hebben de gemeente en de kopers van de grond handtekeningen gezet onder de contracten. Het huidige schoolgebouw kan nu gesloopt worden.

Verschillende woningen

De school maakt plaats voor een plan met verschillende woningen. Ontwikkelaar Ferno B.V., van Ferdy Brouwers en Arno van der Oord, gaat daarmee aan de slag. Om de woningen geschikt te maken voor jongeren en ouderen, komen er rijtjes-, twee-onder-één-kap- en vrijstaande woningen. Ook komt er een gebouw met ruimte voor zorg. Hier kan onder andere fysiotherapeut Fokko Plas aan de slag.

Wethouder Versteeg heeft met plezier zijn handtekening gezet. “De woningmarkt is op dit moment erg krap. Er zijn woningen voor nodig voor mensen die starten, maar ook voor ouderen. Die komen er op deze manier”, geeft de wethouder aan. “Zo blijft Slootdorp een fijne plek om te wonen. En een ruimte waar de fysiotherapeut zijn werk kan doen, draagt bij aan de leefbaarheid. Het is belangrijk dat we ook in de kleinere kernen in Hollands Kroon woningen bouwen. Dit is daar een heel mooi voorbeeld van.”

Veranderen bestemming

Doordat de contracten getekend zijn, mag het schoolgebouw nu gesloopt worden. Maar in het bestemmingsplan staat nu nog niet dat er op deze plek gewoond mag worden. Daarvoor gaat Ferno B.V. een aanpassing in het bestemmingsplan aanvragen. Deze aanpassing is ondertussen opgestart. Zodra dat goedgekeurd is kunnen de voorbereidingen voor de bouw beginnen. Waarschijnlijk is dat in 2024.In de komende weken gaat een sloopbedrijf het schoolgebouw slopen. Dat gebeurt in de winter omdat er dan geen vogels of vleermuizen broeden in nesten in het oude gebouw.

Interesse

Ferno B.V. zorgt op tijd dat de mensen in de buurt weten wat er gaat gebeuren. Doordat een van de ontwikkelaars uit Slootdorp komt, kennen zij de omgeving. De woningen zijn voor veel Slootdorpers interessant. Zij kunnen hun interesse in de woningen nu al aangeven door een mail te sturen naar info@ferno.nl. Hierin graag naam en telefoonnummer vermelden. Zodra er meer bekend is over de bouw van de woningen wordt er contact opgenomen.