WIERINGEN - Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is op Wieringen de waterhuishouding aan het verbeteren. Daarom wordt door de dijk een duiker aangelegd die de Oosterlanderkoog met Polder Waard Nieuwland verbindt. Daarvoor moet een brede sleuf door de Wierdijk worden gegraven. De dijk wordt hiervoor opengemaakt. Iedereen die deze middeleeuwse dijk een keer van de binnenkant wil bekijken kan dat doen op woensdag 20 april.

Iedereen die wil kijken kan dat doen op woensdag 20 april tussen 16.00 en 20.00 uur

Archeologen van Archeologie West-Friesland geven tekst en uitleg aan de hand van het gegraven profiel door de dijk. De plek is bereikbaar vanaf de Parallelweg van de N99 over Wieringen. De bouwweg van de Firma Beentjes ligt ten zuiden van de N99 tussen de Venneweg en de Kleitelweg. Het verzoek is om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Parkeerruimte is namelijk beperkt. Houd rekening met ongelijke grond en modder. En volg ter plaatse de instructies van de archeologen. Na 20 april wordt gestart met de bouw van de duiker en is het terrein niet meer toegankelijk.

De Wierdijk ligt aan de luwe zijde van Wieringen en beschermde het eiland tegen de Zuiderzee

Het is geen hoge en brede zeedijk, maar bescheiden beschermende dijk die zorgde dat de zuidzijde van Wieringen niet onderliep. Meer informatie vindt u hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wierdijk.

Heeft u vragen over het archeologische onderzoek bij de historische Wierdijk op Wieringen?

Neem dan contact op met Michiel Bartels van Archeologie West-Friesland via 06 – 30 46 85 93.