WESTERLAND - Op maandagavond 25 november organiseert gemeente Hollands Kroon een bewonersbijeenkomst over de verkeerssituatie in Westerland. Tijdens deze bijeenkomst praten zij u bij over de verkeersaanpassingen die op korte termijn worden uitgevoerd. Ook willen zij met u in gesprek over aanpassingen voor de lange termijn. De bijeenkomst vindt plaats op camping Waddenzee, Westerlanderweg 43. De inloop is vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Iedereen is welkom
Aanwonenden van de Koningsweg en Poelweg zijn per brief uitgenodigd. Uiteraard is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom bij deze bijeenkomst. Meldt u zich wel even aan, dan houden zij rekening met uw komst. Wethouder Theo Meskers is aanwezig en vertelt u over de huidige stand van zaken. Daarnaast zijn politie en medewerkers van Hollands Kroon aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

In gesprek over mogelijkheden voor lange termijn
Om geen verkeerde verwachtingen te wekken; helaas is er op dit moment geen oplossing waarmee de totale verkeerssituatie direct opgelost kan worden. Zij gaan wel graag met u in gesprek over de mogelijkheden (op korte en lange termijn) die zij zien en horen graag of u daar aanvullende ideeën over hebt.

U kunt zich via deze link aanmelden: https://www.hollandskroon.nl/bewonersbijeenkomst-verkeerssituatie-westerland