NOORD-HOLLAND - Drinkwaterbedrijven slaan alarm om het Nederlandse drinkwater. De kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater is in gevaar, blijkt uit nieuw onderzoek van KWR, het kennisinstituut van de drinkwatersector. Onder meer industriële stoffen, mest en medicijnresten vervuilen het water.

Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven, roept op tot nieuwe maatregelen en waarschuwt dat komende generaties problemen ervaren als er nu niet snel actie wordt ondernomen.

Het grondwater, dat de bron is voor drinkwater, raakt op steeds grotere diepten en met meer stoffen verontreinigd. Dit leidt volgens het KWR tot een waarschijnlijk onomkeerbare verslechtering van de grondwaterkwaliteit. Naast medicijnresten en industriële stoffen vormen ook nitraat, bodemverontreinigingen en bestrijdingsmiddelen een gevaar.

Zorgen
Peter van der Velden, voorzitter van Vewin, vindt dat er snel een oplossing moet komen voor de problemen. "Drinkwaterbedrijven maken zich zorgen over de toename van bestaande en nieuwe bedreigingen", zegt hij.

Hoe erg het met het Noord-Hollandse drinkwater is gesteld, is niet duidelijk. Een woordvoerder van PWN kan daar nu nog geen antwoord op geven, maar komt daar binnenkort op terug.