WINKEL - Op 26 juni controleerde de politie samen met de gemeente Hollands Kroon, de brandweer, Arbeidsinspectie, Douane en de Omgevingsdienst verschillende (transport)bedrijven op bedrijventerrein Winkelerzand in Winkel.


Tijdens deze integrale controle - gericht op transport en internationaal goederenverkeer - werd onder andere gekeken naar:

  • brandveiligheid,
  • milieueisen,
  • of er veilig en eerlijk gewerkt wordt
  • en of het gebruik van de bedrijfspanden overeenkomt met het omgevingsplan.

Ook verschillende vrachtwagens op het terrein werden gecontroleerd. De transportsector en dan met name het internationale goederenverkeer is een kwetsbare branche en gevoelig voor ondermijning.

Illegale bewoning en gevaarlijke stoffen
Bij een pand waren gevaarlijke, chemische stoffen op een onjuiste manier opgeslagen. Omdat de eigenaar al eerder een waarschuwing ontving wegens het overtreden van de milieuwet, heeft dit nu ook strafrechtelijke gevolgen. Op hetzelfde adres werd door de gemeente illegale bewoning geconstateerd. Een van de bewoonde ruimtes is per direct door de brandweer gesloten vanwege brandgevaar. Bij een ander pand op het terrein werd ook illegale bewoning geconstateerd. De Landelijke Eenheid van politie heeft gegevens gevorderd om onder andere te controleren of de gerelateerde vervoerswetgeving wordt nageleefd. De eigenaar heeft een week de tijd om alle gegevens aan te leveren.

Ondermijning
Bedrijventerreinen zijn door hun ligging gevoelig voor ondermijnende criminaliteit. Internationaal goederenverkeer is daarbij een kwetsbare branche. Op het bedrijventerrein Winkelerzand zijn diverse transportbedrijven gevestigd. Door intensief samen te werken willen de gemeente Hollands Kroon, politie, brandweer, Douane, Omgevingsdienst en de Arbeidsinspectie ondermijnende criminaliteit tegengaan. Zo wordt een veilige werkomgeving voor alle ondernemers op het bedrijventerrein nagestreefd. De samenwerking tussen de partijen wordt ondersteund door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (RIEC NH). Door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen, kan criminaliteit effectiever worden bestreden, wordt ondermijning tegengegaan en de maatschappij weerbaarder gemaakt.

Meld misdaad
Bij de aanpak van ondermijning en het zorgen voor een veilige werkomgeving zijn meldingen van ondernemers van het bedrijventerrein Winkelerzand onmisbaar. Verdachte situatie? Meld het bij de politie (0900-8844), of deel uw vermoeden anoniem bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).